Den professionelle sagsbehandler, Vejle

Formål:
Formålet med kurset er at give et overblik over de mange regler, der findes for behandling af sager i den offentlige forvaltning. Vi stiller skarpt på de juridiske faldgruber, der er nødvendige at kende for enhver, der sagsbehandler.

Målgruppe:
Sagsbehandlere inden for alle forvaltningsområder.

Indhold:

På kurset får deltagerne blandt andet gennemgået følgende emner:

  • Forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelsesområde -– hvornår skal lovene bruges?
  • Hvad er god forvaltningsskik?
  • Inhabilitet
  • Pligten til at journalisere, og notere oplysninger
  • Officialprincippet – hvordan, og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?
  • Partshøring – hvornår og hvordan?
  • Hvordan, og hvornår skal en afgørelse begrundes?
  • Kort og godt om tavshedspligt og aktindsigt

Undervisningen er baseret på oplæg, eksempler fra praksis og dialog med underviseren, samt mindre opgaver. Vi inddrager deltagernes hverdag i videst muligt omfang.

Underviser:Jesper Olsen, cand.jur, konsulent, ekstern lektor i offentlig ret hos Københavns Universitet. Formand for Transparancy International Danmark. Aktiv deltager i samfundsdebatten.
Jesper har en betydelig undervisningserfaring og en lang karriere i centraladministration, kommune og region bag sig. Heraf har han siddet mange år i forskellige chefstillinger.

Tid og sted:

Torsdag den 18. april 2024, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 18-04-2024 08:30
Slut dato 18-04-2024 16:00
Sidste frist 17-04-2024
Pris kr. 3.995,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering