Notat- og referatteknik, Roskilde

Bliv mere effektiv i rollen som referent

— vær opmærksom på udfordringer og muligheder

Er du vild med at være referent? Så behøver du ikke at læse videre! Synes du derimod, at det kan være en svær rolle at have? Så læs videre her.

Formål:
På dette kursus lærer du forskellige teknikker, som sikrer, at du får det væsentligste med i dine notater og derved aflaster din hukommelse. Desuden giver vi gode råd om, hvordan man udformer forskellige typer af referater.

Du får træning i at forholde dig aktivt i situationen, være en god lytter samt at holde fokus på meningen i det, der bliver sagt.

Indhold:

 • Notatteknik.
 • Notatark – hvad er det?
 • Letforståeligt sprog i notater og referater.
 • Skriv overskuelige referater.
 • Mindmap – en måde at tage notater på.
 • Din rolle som referent – gode råd og huskelister.
 • Vi kommer kort ind på brug af kunstig intelligens i forhold til referatskrivning.

Udbytte:

 • Træning i at udtrykke dig konkret og præcist.
 • Bevidsthed om betydningen af dit ordvalg.
 • Indsigt i, hvor stor betydning form og opsætning har.
 • Redskaber til at træde i karakter i rollen som referent.
 • Viden om, hvordan du kan være med til at præge mødekulturen.
 • Indsigt i, hvad du kan bruge kunstig intelligens til, når du er referent.

Målgruppe:
Kurset er for dig, der skriver notater og referater, og som gerne vil blive bedre til det. Du kan også sagtens deltage, selvom du er helt ny eller uerfaren i det at skrive referater.

Praktisk:
Kurset veksler mellem små oplæg og længere øvelser. Tonen er uformel, og alle kan komme til orde.

Undervisere:

 

Ellen Bak Åndahl er cand. mag. i dansk og sproglig rådgivning og Susanne Nonboe Jacobsen er cand. mag. i dansk og retorik.
Sammen underviser og rådgiver Ellen og Susanne danske virksomheder i skriftlig og mundtlig kommunikation. Sammen har de også skrevet kommunikationshåndbogen ”Skriv og bliv læst”, som er udkommet på forlaget Frydenlund.

Tid og sted:
Tirsdag den 22. oktober 2024, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 22-10-2024 08:30
Slut dato 22-10-2024 16:00
Sidste frist 21-10-2024
Pris kr. 3.995,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Kort over placering