Tinglysning i kommunerne - Servitutter og myndighedsopgaven, Roskilde

Formål:
Kurset vil se på brug af tinglysning og hvordan kommunerne sikrer rettigheder ved tinglysning af servitutter hhv. på myndighedsopgaven i relation tinglyste/påtænkte servitutter – i samspil med planloven mv. Kurset inddrager kursisternes egne erfaringer.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til ansatte i kommunerne, som arbejder med servitutret – herunder oprettelse, påtegning og aflysning. Kurset er også meget relevant for de ansatte i kommunerne (f.eks. i teknik- og miljøforvaltningerne), som arbejder med planret/lokalplaner og byggesagsbehandling, og som derved kommer i berøring med servitutretten.

Indhold:
Kurset er målrettet kommunerne og tager udgangspunkt i det tilfælde hvor kommunen som myndighed tinglyser offentligretlige servitutter, som ejer tinglyser servitutter, der stifter ret over ejendommen. Kurset vil også se på allerede tinglyste servitutter – indhold og håndtering. Fra tid til anden er det i sig en udfordring af identificere indholdet af en ældre servitut, hvordan får man den så påtegnet eller aflyst. Kommunernes myndighedsopgave spiller sammen med ejeres ønske om at pålægge deres ejendom servitutbegrænsninger evt. med kommunen som påtaleberettiget – samspil med planlovgivningen.

På kurset får du bl.a.:

 • Viden til praktisk brug af tinglysning.dk
 • Opdateret viden om praksis efter planlovens § 42
 • Mulighed for erfaringsudveksling med undervisere og andre deltagere
 • Kendskab til nyeste retspraksis om tinglysning af servitutter m.v. – herunder klage

Emner er bl.a.:

 • Optimal brug af tinglysning.dk
 • Servitutretten og servituttyper
 • Offentligretlige servitutter – hjemmel – og måske forprioritet, dvs. ret foran allerede tinglyst pant og servitutter
 • Privatretlige servitutter - hjemfaldspligt, tilbageskødning, tillægskøbesum osv.
 • Servitutter som styringsredskab – herunder samspillet med planlovens bestemmelser
 • Servitutter og samspil med udstykningsloven og landbrugsloven
 • Lokalplaner og servitutter 
 • Planlovspåtegninger – planlovens § 42 på servitutter, lejekontrakter eller vedtægter
 • Håndhævelse af servitutter – som påtaleberettiget
 • Underskrift for kommunen
 • Servitutter og vurderingsloven
 • Stedfæstelse/rids samt servituttekster
 • Tidsbegrænsede rettigheder – systemaflysning eller aflysning/sletning
 • Retspraksis om servitutter

Underviser:

Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten i Hobro.

Tid og sted:
Onsdag den 4. september 2024, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 04-09-2024 08:30
Slut dato 04-09-2024 16:00
Sidste frist 03-09-2024
Pris kr. 3.995,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Kort over placering