Blue Flower

Den professionelle sagsbehandler, Vejle

Formål:
Formålet med kurset er at give et overblik over de mange regler, der findes for behandling af sager i den offentlige forvaltning. Vi stiller skarpt på de juridiske faldgruber, der er nødvendige at kende for enhver, der sagsbehandler.

Målgruppe:
Sagsbehandlere inden for alle forvaltningsområder.

Indhold:

På kurset får deltagerne blandt andet gennemgået følgende emner:

  • Forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelsesområde -– hvornår skal lovene bruges?
  • Hvad er god forvaltningsskik?
  • Inhabilitet
  • Pligten til at journalisere, og notere oplysninger
  • Officialprincippet – hvordan, og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?
  • Partshøring – hvornår og hvordan?
  • Hvordan, og hvornår skal en afgørelse begrundes?
  • Kort og godt om tavshedspligt og aktindsigt

Undervisningen er baseret på oplæg, eksempler fra praksis og dialog med underviseren, samt mindre opgaver. Vi inddrager deltagernes hverdag i videst muligt omfang.

Underviser:

Advokat, Senior Manager, Ph. D. Azad Taheri Abkenar.
Azad er advokat hos Poul Schmidt, Kammeradvokaten, i gruppen for offentlig ret. Her rådgiver han primært om offentligretlige forhold, herunder komplekse grundlovsspørgsmål og forvaltningsretlige problemstillinger samt håndtering af principielle aktindsigtssager. Derudover fører han retssager ved domstolene.
Azad er aktiv foredragsholder og er en efterspurgt underviser i blandt andet aktindsigt. Han er desuden ph.d. på afhandlingen ”Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører” samt forfatter til en række artikler og bøger om offentligretlige emner. Han har en fortid i Justitsministeriet og har været ekstern lektor i kommunalret på Københavns Universitet, hvor han også har undervist i forvaltningsret.

Tid og sted:
Torsdag den 23. marts 2023, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 23-03-2023 08:30
Slut dato 23-03-2023 16:00
Sidste frist 21-03-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering