Den professionelle sagsbehandler 2, Roskilde

Formål:
”Den professionelle sagsbehandler ”, handler om de krav der stilles til sagernes behandling. Her i ”Den professionelle sagsbehandler 2” vender vi blikket mod et andet – ligeså vigtigt og indgribende område i sagsbehandlerens hverdag – principperne og reglerne for hvornår selve beslutningen/afgørelsen er lovlig: hvornår kan der gives afslag på en ansøgning? Hvornår kan der udstedes påbud? Hvor del I koncentrerer sig om processen frem til og med afgørelsen, ligger vægten her i del II på de såkaldte indholdsmæssige krav.

Målgruppe:
Sagsbehandlere inden for alle forvaltningsområder.

Indhold:

På kurset får deltagerne blandt andet gennemgået følgende emner:

  • Legalitetsprincippet
  • Proportionalitet
  • Lighed
  • Magtfordrejning

Undervisningen er baseret på oplæg, eksempler fra praksis og dialog med underviseren. Vi inddrager deltagernes hverdag i videst muligt omfang.

Underviser:Jesper Olsen, cand.jur, konsulent, ekstern lektor i offentlig ret hos Københavns Universitet. Formand for Transparancy International Danmark. Aktiv deltager i samfundsdebatten.
Jesper har en betydelig undervisningserfaring og en lang karriere i centraladministration, kommune og region bag sig. Heraf har han siddet mange år i forskellige chefstillinger.

Tid og sted: 
Torsdag den 16. november 2023, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 16-11-2023 08:30
Slut dato 16-11-2023 16:00
Sidste frist 15-11-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering