Fundraising, Roskilde

Formål:

I 2018 bevilgede de private fonde omkring 17 mia. kr. Dertil kommer de mange mia. der også ligger i de danske Ministerier og Styrelser. Offentlige institutioner og non-profit-organisationer er de primære modtagere af fondsstøtte. De modtager samlet ca. 12,4 mia. kr. – svarende til 73 % af de samlede bevillinger.
Det er ikke frie udviklingsmidler der mangler, men der mangles i høj grad gode projektideer!!
Har du eller din organisation/kommune et ønske om at få større del i disse midler, har I nu mulighed for at tilmelde jer dette 1-dags fundraising kursus.
På kurset vil du/I blive bibragt en indgående forståelse for hvorledes fondene tænker og hvilke typer af projektideer og partnerskaber de efterspørger.
Du/I får mulighed for på forhånd at sende jeres projektidé ind, og du/I vil således få konkret sparring og videreudvikling af din/jeres idé fra såvel kolleger fra andre kommuner som fra vores super skarpe fundraising ekspert og underviser Lotte Jensen.

Målgruppe:
Kurset er for dig der arbejder i centralforvaltningen i kommunen eller sidder placeret i én af kommunens mange frontinstitutioner. Det være sig selvfølgelig indenfor alle kommunale resortområder.
Fælles for alle deltagere er, at I alle brænder for at være med til at gøre den forskel der er med til at videreudvikle og optimere de kommunale velfærdsydelser.

Indhold:

Målet er, at du undervejs i dagsforløbet:

  • Får den nyeste viden om fondenes indsatser og hvor du kan finde dem
  • Får identificeret 1-3 fonde der vil kunne matche din idé
  • Får gode råd til hvorledes du kan optimere dit projektkoncept så det bliver mere støtteværdigt
  • Får udarbejdet et A-4 sides pitch på dit projekt til brug ved fondskontakt
  • Får præsenteret en række gode skabeloner og værktøjer for fundraising arbejdet
  • Får indsigt i hvordan man udarbejder en målrettet og konkurrencedygtig projektansøgning
  • Får input til hvordan du opstiller budget, finansieringsplan og udarbejder ansøgningsstrategi.
  • Får et kursusbevis efter fuldendt kursus

Efter kurset vil du således komme hjem højmotiveret og parat til at indsende din stærke og unikke ansøgning med forhåbentlig efterfølgende bevilling.

Derudover modtager deltagerne et gratis prøveabonnement på www.upfrontnet.dk af 1 måneds varighed regnet fra kursusdatoen.

Undervisere:

Lotte_Odsherred.jpg - 5,61 MB 

Lotte Jensen – fundraising specialist og indehaver af projektudviklings- og fundraising firmaet Up Front Europe (www.upfronteurope.dk) og medejer af UpFrontNet (www.upfrontnet.dk) - et virtuelt netværk for projektinteresserede og fundraisere.
Har arbejdet med fundraising og projektudvikling som selvstændig siden 1990 og har bred erfaring indenfor de fleste sektorer.
Lotte Jensen har inden hun blev selvstændig arbejdet i regi af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Ungdoms Fællesråd samt Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning. Lotte Jensen er i øvrigt en kendt og skattet underviser bl. a. som tidligere Ekstern lektor på SDU i fundraising.

Tid og sted: 
Ti
rsdag den 28. februar 2023, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 28-02-2023 08:30
Slut dato 28-02-2023 16:00
Sidste frist 24-02-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering