Ferieregler for kommunalt ansatte, del I, Roskilde

Formål:
På dette kursus får du et overblik over den kommunale ferieaftale og samspillet med ferieloven, så du forstår at anvende reglerne korrekt i dit daglige arbejde. Reglerne i ferieloven og ferieaftalen har altid været komplekse - og dét er de stadig.

Målgruppe:
Dig som arbejder med personalejura. Chefer og ledere indenfor alle forvaltningsområder. Sagsbehandlere og medarbejdere i HR/Personalefunktioner.

Indhold:

Introduktion

 • Introduktion til reglerne
 • Hvordan er samspillet imellem ferieloven og ferieaftalen

Ferieoptjening -og afholdelse

 • Feriereglernes principper om optjening af feriedage
 • ’Samtidighedsferie’
 • Mulighederne for at få ferie på forskud
 • Hvordan og hvornår skal ferie afholdes/placeres i kalenderen?
 • Arbejdsgivers muligheder for varsling af ferie, herunder i opsigelsesperioden
 • Feriehindringer for medarbejderen, som f.eks. sygdom, barsel, orlov mv.
 • Ferie ved lukkedage
 • Muligheder for overførsel af ferie til næste ferieår

Retten til ferie uden betaling fra arbejdsgiver

 • Ferierettighederne selvom man ikke har optjent ferie hos en arbejdsgiver

Retten til ferie betalt af arbejdsgiver

 • Reglerne for ferie med løn, feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse
 • Hvordan er optjeningsreglerne ift. hoved- og restferie

Muligheder for udbetaling af feriepenge

 • Den 5. og den 6.  ferieuge
 • Ved ansættelsesophør
 • Ved forskellige feriehindringer

Andre opmærksomheder

 • Feriedifferencereglen
 • Ferietillæg
 • Ferie til elever og lærlinge

Undervisere:

Juridisk rådgiver Rami Christian Sørensen. Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf.  Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø-og handelsretten og Højesteret.

Tid og sted:
Tirsdag den 13. juni 2023, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 13-06-2023 08:30
Slut dato 13-06-2023 16:00
Sidste frist 09-06-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering