Tvangsanbringelser - Nye regler, Roskilde

Formål:
Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er en uhyre indgribende foranstaltning både for barnet eller den unge og forældrene. Det er også en alvorlig og omstændig beslutning fra forvaltningens side, og det er derfor vigtigt, at sagsbehandlingen foretages korrekt, lovligt og ansvarligt. Det er vigtigt at sikre, at sagen forløber på en ordentlig måde, at alle relevante oplysninger kommer frem og bliver inddraget, at retssikkerhedsgarantier bliver overholdt, og at den kommunale forvaltning og familierne uanset sagens udfald også efter sagens afslutning kan samarbejde til familiens bedste. Kurset har til formål at gennemgå reglerne om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke og særligt at præcisere de ændringer, der kommer på området i forbindelse med børnenes reform.

Målgruppe:
Socialrådgivere og jurister, som i kommunalt regi beskæftiger sig med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Kurset henvender sig til professionelle aktører med erfaring på området, men uerfarne/nye aktører vil også kunne få et godt udbytte af kurset.

Indhold:
På kurset vil du få en dyb indsigt i reglerne om anbringelse af børn og unge uden samtykke, herunder særligt de ændringer der kommer i forbindelse med børnenes reform. Du vil også få belyst, hvor sagerne typisk ”går galt”, så du kan være særligt opmærksom på, at det ikke sker fremover.
På kurset gennemgås de nye regler på anbringelsesområdet efter børnenes reform. Vi gennemgår også de emner, hvor der typisk opstår udfordringer i tvangsanbringelsessager. Der vil således blive lagt særlig vægt på de områder, hvor sagerne oftest kan gå galt, ligesom vi vil komme ind på, hvordan de forskellige professionelle aktører kan samarbejde om at få sagerne behandlet på en god måde.

Underviser:

Advokat (L) Maiken Breum, partner hos Advodan.
Maiken Breum arbejder med alle type sager, der vedrører børn bl.a. forældreansvarssager om forældremyndighed, bopæl og samvær for børn og anbringelsessager.
I årenes løb har Maiken Breum oparbejdet en meget stor erfaring på børneområdet og hun møder til stadighed i Familieretshuset, retten, kommuner, børn og ungeudvalg og Ankestyrelsen.

Tid og sted:
Onsdag den 25. oktober 2023, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 25-10-2023 08:30
Slut dato 25-10-2023 08:30
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering