Nye barselsregler, Vejle

Formål:
Formålet med kurset er at give et overblik over reglerne i den nye barselslov, som trådte i kraft august 2022. Reglerne er omfattende og omhandler bl.a. ny fordeling af barselsorlov mellem forældrene, øremærket barsel og en udvidelse af rettighederne for soloforældre og LGBT+-familier. 

Målgruppe:
Dig som arbejder med personalejura. Chefer og ledere indenfor alle forvaltningsområder. Sagsbehandlere og medarbejdere i HR/Personalefunktioner.

Indhold:
På kurset får du en gennemgang af barselslovens regler med særligt fokus på de nye barselsregler fra barselsreformen. Du får også i et vist omfang indblik i de overenskomstmæssige konsekvenser af barselsreformen. 
Vi gennemgår reglerne i den kommunale barselsaftale (aftale om fravær af familiemæssige årsager) og kommer også ind på de nye regler der skal gennemføres vedrørende forbedrede barselsrettigheder for tvillingeforældre. 

På dagen kommer du igennem:

 • overgangsregler for overgangen fra den nuværende orlovsmodel til den nye orlovsmodel:
  – fraværsregler før og efter fødsel for begge forældre
  – fleksibilitet i barselsreglerne og særordninger
  – øremærket barsel
  – fordelingen af orloven mellem forældrene – hvad kan aftales, og hvad kan ikke
  – udskydelse og forlængelse af orlov
  – soloforældres retsstilling
  – LGBT+-familiers retsstilling
 • varslingsregler
 • anmeldelse, finansiering og dagpengerefusion
 • tilrettelæggelse af ferie i orlovsplanen
 • fravær af familiemæssige årsager, børns sygdom og hospitalsindlæggelse
 • barselsregler ved adoption
 • bevisbyrden ved afskedigelse under barselsorlov
 • konsekvensændringer i bl.a. ligebehandlingsloven, fx vedr. ansættelsesrelaterede rettigheder, omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger.

Undervisningen er baseret på oplæg, eksempler fra praksis og dialog med underviseren. Vi inddrager deltagernes hverdag i videst muligt omfang.

Undervisere:

Juridisk rådgiver Rami Christian Sørensen. Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf.  Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø-og handelsretten og Højesteret.

Tid og sted:
Torsdag den 18. april 2024, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 18-04-2024 08:30
Slut dato 18-04-2024 16:00
Sidste frist 17-04-2024
Pris kr. 3.995,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering