Notat- og referatteknik, Vejle

Formål:
På kurset lærer du forskellige teknikker, som sikrer, at du får det væsentligste med i dine notater og derved aflaster din hukommelse. Desuden giver vi gode råd om, hvordan man udformer forskellige typer af referater. Du får træning i at forholde dig aktivt i situationen, være en god lytter samt at holde fokus på meningen i det, der bliver sagt.

Målgruppe:
Medarbejdere indenfor alle forvaltningsområder, som skriver notater og referater, og som gerne vil blive bedre til det. 

Indhold:

  • Notatteknik.
  • Notatark – hvad er det?
  • Letforståeligt sprog i notater og referater.
  • Skriv overskuelige referater.
  • Mindmap – en måde at tage notater på.
  • Din rolle som referent – gode råd og huskelister.

Kurset veksler mellem små oplæg og længere øvelser.

Undervisere:

 

Ellen Bak Åndahl er cand. mag. i dansk og sproglig rådgivning og Susanne Nonboe Jacobsen er cand. mag. i dansk og retorik.
Sammen underviser og rådgiver Ellen og Susanne danske virksomheder i skriftlig og mundtlig kommunikation. Sammen har de også skrevet kommunikationshåndbogen ”Skriv og bliv læst”, som er udkommet på forlaget Frydenlund.

Tid og sted:
Tirsdag den 19. september 2023, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 19-09-2023 08:30
Slut dato 19-09-2023 16:00
Sidste frist 18-09-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering