Blue Flower

Den gode sagsfremstilling, Roskilde

Formål:
Lær at skrive gode sagsfremstillinger, så kommunens politikere kan træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. De skal hurtigt kunne gennemskue, hvad det er, de skal beslutte. Tænk over, at der er forskel på, hvad du ved som sagsbehandler, og hvad din modtager (beslutningstageren) har brug for.  
Bliv skarp på, hvad beslutningsmodtageren har brug for at vide. Som sagsbehandler med stor indsigt i sagen vil man gerne viderebringe så meget af sin viden som overhovedet muligt. Du vil måske gerne gøre rede for historik, undersøgelser og overvejelser, som du har været igennem inden den politiske behandling.
Beslutningstageren er derimod mere interesseret i at få de fakta, der er relevante for beslutningen, og de muligheder, der er for at afgøre sagen. Og så information om, hvad der taler for eller imod den ene løsning frem for den anden. 

Målgruppe:
Medarbejdere indenfor alle forvaltningsområder, som skriver sagsfremstillinger, og som gerne vil blive bedre til det. 

Indhold:

  • Opbygning af en sagsfremstilling

        Hvad skal en god sagsfremstilling indeholde? Vi kommer blandt andet ind på Slotsholm-metoden.

  • Sproget i en sagsfremstilling

        Lær at skrive kort, klart og levende, så din sagsfremstilling bliver interessant at læse. Du skal undgå, at sagsfremstillingen bliver indforstået eller kræver en masse specialviden          for at blive forståelig for den almindelige læser.

  • Seks sprogprincipper for sagsfremstillinger til politiske udvalg:
  1. Undgå sætningsord.
  2. Undgå at skrive passivt.
  3. Pas på fremmedord.
  4. Skriv nutidigt og moderne.
  5. Pas på forkortelser.
  6. Stav korrekt.

Kurset veksler mellem små oplæg og længere øvelser.

Undervisere:

 

Ellen Bak Åndahl er cand. mag. i dansk og sproglig rådgivning og Susanne Nonboe Jacobsen er cand. mag. i dansk og retorik.
Sammen underviser og rådgiver Ellen og Susanne danske virksomheder i skriftlig og mundtlig kommunikation. Sammen har de også skrevet kommunikationshåndbogen ”Skriv og bliv læst”, som er udkommet på forlaget Frydenlund.

Tid og sted:
Tirsdag den 23. april 2024, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 23-04-2024 08:30
Slut dato 23-04-2024 16:00
Sidste frist 22-04-2024
Pris kr. 3.995,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Kort over placering