Blue Flower

Langtidsholdbar ledelse, Roskilde

Formål:
Vi udbyder nu det populære ledelseskursus i Langtidsholdbar Ledelse. Det succesfulde ledelseskoncept kan gøre en mærkbar forskel i dit lederskab og vil hjælpe dig til at stykke brikkerne sammen til et solidt og bæredygtigt ledelsesfundament. Du vil finde ind til kernen og tage fuldt ejerskab af dit lederskab, så du fremstår mere autentisk og afklaret som leder, og dermed motiverer andre til at vælge dit lederskab til.
Med kurset i Langtidsholdbar Ledelse får du som leder et indblik i dét, du selv kan gøre for at sikre, at din organisation og dine medarbejdere bevæger sig i den rigtige retning – også på den lange bane. Du vil erfare, hvordan du med nogle få målrettede greb og en viden om principperne i langtidsholdbar ledelse kan skabe fundamentet for en effektiv organisation med proaktive medarbejdere, som tager medansvar. En organisation, hvor I sammen sætter de rigtige mål og skaber de stærke resultater, der skal føre organisationen ind i fremtiden.

Målgruppe:
Chefer og ledere indenfor alle forvaltningsområder. 

Indhold:

 • Introduktion til Langtidsholdbar Ledelse – 5 trin til bevidst ledelse med afsæt i et stærkt ledelsesfundament.
 • Ledelsespyramiden – procesrammen sættes for at arbejde struktureret med elementerne i langtidsholdbar ledelse. Der tages afsæt i veldokumenterede og afprøvede teorier og metoder.
 • Ledelsesrammer - afklaring af dine strategiske ledelsesprioriteter og -rammer. Det handler ikke
  kun om at gøre det rigtigt, men i særdeleshed om at gøre det rigtige. Du arbejder med at kortlægge og udfordre dit strategiske ledelsesrum, herunder de rammer og vilkår, som medarbejderne kan ledes indenfor for at skabe det gode samarbejde og de stærke resultater.
 • Ledelseskompetencer - kontinuerlig udvikling af din fremtidige lederstil og dine fremtidige kompetencer. En leder, som går forrest med at udvikle sig, har det bedste afsæt for at udvikle sine medarbejdere og organisation. Hvad kalder fremtiden på af lederkompetencer, og hvordan kan du mest optimalt udvikle din lederstil? Du får friske perspektiver på din lederstil samt inspiration til at videreudvikle din ledelse, så du kommer ledelsesmæssigt på forkant.
 • Ledelsesresultater - 360o strategisk ledelse giver effektive resultater. Ledelse foregår ofte i et krydsfelt af interesser, og som leder stilles du over for dilemmaer og paradokser i din ledelse. Der arbejdes med at gøre de ubevidste processer i organisationen mere bevidste, og du arbejder med at målrette dine ledelsesstrategier til at lykkes bedre med din ledelse i organisationen i et 360o ledelsesperspektiv.
 • Ledelsesværdier - lederskab skaber følgeskab. Som leder vælger du ledelse aktivt til og beslutter dig for, hvad du kan stå på mål for. Du arbejder med at finpudse dine ledelsesværdier – med fokus på, hvad du kan tilbyde, og hvad du forventer som leder. Når formålet med din ledelse er helt entydigt, kan medarbejderne også vælge dit lederskab til.
 • Ledelsesvision - med tydelig ledelsesretning bliver det lettere at finde vej til målet. Du arbejder med dit personlige ’ledelses-DNA’, hvilket fungerer som dit kompas for din ledelse. Din retning og dine forventninger til fremtiden bliver dermed så tydelig, at det bliver langt lettere for dine medarbejdere at finde vej til målet sammen med dig. Det betyder mere langtidsholdbar ledelse.
 • Fra ord til handling – konkrete planer fører drømmen ud i virkeligheden. Du udarbejder en personlig ledelseshandlingsplan for din videre målrettede og systematiske lederudvikling. Udarbejdelsen sker gennem direkte sparring og udfordring på planens konstruktion. Planen vil du kunne tage i brug fra dag ét, og den vil gøre en reel forskel i dit ledelsesarbejde.

Kurset tager afsæt i velkendte ledelsesteorier og -metoder. Der undervises ud fra princippet om aktiv læring i et konstruktivt undervisningsmiljø, hvor du som deltager i størst muligt omfang udfordres og involveres. Undervisningen veksler mellem oplæg, debat, gruppearbejde og refleksioner koblet til egen ledelsespraksis.

Udbytte:
Måske udøver du allerede en ledelsesform, som læner sig ind i principperne for langtidsholdbar ledelse, men du vil gerne fremstå endnu mere afklaret og stærkere som leder? Og du har måske brug for ny inspiration til din videre lederudvikling, friske perspektiver eller tid til fordybelse i dit lederskab?
Eller måske føler du dig fanget i en hverdag præget af brandslukning med de nemme og hurtige løsninger, som ganske vist er effektive her og nu, men som ofte kun har kortvarig effekt? Og du savner måske inspiration til at stykke brikkerne sammen til et større overblik og stærkere afsæt for din ledelse?
Uanset udgangspunktet for lederne på kurset i langtidsholdbar ledelse, så går alle fra derfra med nye ledelsesværktøjer, fornyet energi og en konkret strategisk lederudviklingsplan, som sikrer den fremtidige bevidste ledelse med afsæt i et stærkt ledelsesfundament.

 • Som leder vil du lære at gå forrest og fremstå mere troværdig og afklaret i situationer, hvor du er under pres, i stressede situationer eller situationer præget af usikkerhed.
 • Du vil fremadrettet udøve proaktiv, inspirerende og nærværende ledelse, som vil styrke trivslen, samarbejdet og resultaterne i dit team.
 • Du vil udøve robust ledelse og være afklaret ift. den strategiske prioritering af dine lederroller og (dit teams) opgaver og projekter, hvilket vil bidrage til stærkere resultater i hverdagen.
 • Du opnår andre perspektiver på din lederstil og får belyst mulige styrker og svagheder, som du med fordel kan vælge at arbejde med på lang sigt for kontinuerligt at styrke din langtidsholdbare ledelse.
 • Du får et stærkt afsæt til at målrette og systematisere din videre lederudvikling med udgangspunkt i Ledelsespyramiden og værktøjer, som gør dig i stand til at lave din personlige og langtidsholdbare ledelseshandlingsplan.

Undervisere:

  

Yvonne Evers er partner, erhvervspsykologisk rådgiver, NLP Master Practitioner og ledelsescoach. Har mange års erfaring både som ledelsesrådgiver, facilitator, underviser og som ansat i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv, hvor Yvonne har opbygget og drevet flere HR-funktioner som HR-chef og HR-direktør og her haft ledelsesansvar. Yvonne har ligeledes deltaget i mange strategi- og forandringsprocesser internt som eksternt i virksomheder.

Maiken Vørs Jeppesen er partner, ledelseskonsulent og internationalt uddannet facilitator. Mangeårig underviser, proceskonsulent, coach og foredragsholder med speciale i lederudvikling, hvor Maiken arbejder bredt med udvikling af ledere på alle niveauer og gennemfører forløb til både den offentlige og den private sektor. I ledelsesrådgivningen trækker Maiken på en lang lederkarriere som HR-chef med indgående erfaring i organisationsudvikling, strategi og personaleledelse.

Tid og sted:
Onsdag og torsdag den 12. og 13. juni 2024, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Pris:
Deltagergebyret udgør kr. 7.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. Hvis man også ønsker overnatning fra onsdag til torsdag og aftensmad onsdag udgør det samlede deltagergebyr kr. 9.995,- eks. moms.

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 12-06-2024 08:30
Slut dato 13-06-2024 16:00
Sidste frist 11-06-2024
Pris kr. 7.995,00 eks. moms
Det foregår Scandic Hotel Roskilde

Kort over placering