Blue Flower

Nyt om ansættelseskontrakter i kommunerne, Roskilde

Formål:
Medarbejderens ansættelseskontrakt er grundstenen for det enkelte ansættelsesforhold. Der er lovmæssige krav til ansættelseskontraktens indhold og hvornår den skal udstedes, ligesom uheldige eller uhensigtsmæssige formuleringer vil kunne falde tilbage på arbejdsgiveren. Kursets indhold tager udgangspunkt i den nye ansættelsesbevislov, der træder i kraft den 1 januar 2023 og som afløser den gamle lov fra 2002. Den nye lov en lang række nye og skærpede krav til indholdet af det skriftlige ansættelsesbevis. På kurset vil gennemgå de nye regler på området med særlig fokus på det kommunale område, herunder hvilke nye tendenser og afgørelser, der har betydning for ansættelseskontraktens udformning og virkning på det enkelte ansættelsesforhold i kommunerne. Du får en dybdegående, systematisk og overskuelig indføring i de nye regler, som regulerer medarbejdernes ansættelsesbeviser/kontrakter og samspillet mellem kontrakten, personaleregulativer og kollektive overenskomster på det kommunale område.

Målgruppe:
Dig som arbejder med personalejura. Chefer og ledere indenfor alle forvaltningsområder. Sagsbehandlere og medarbejdere i HR/Personalefunktioner.

Indhold:

  • Hvilke nye krav indeholder den nye lov
  • 10 punkts listen afløses af 15 punkts liste i den nye lov
  • Ændringer i bestående kontrakter
  • Væsentlige stillingsændringer
  • Overgangsregler for ”eksisterende” kontrakter
  • Særlige om vikarer og løst tilknyttede ansatte
  • Særlige regler om medarbejdere uden fast arbejdstid
  • Forholdet til overenskomster og personalehåndbøger

Underviser:

Juridisk rådgiver Rami Christian Sørensen. Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf.  Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø-og handelsretten og Højesteret.

Tid og sted:
Torsdag den 13. april 2023, Comwell Hotel Roskilde, Kirkevej 12, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Arrangement oversigt

Start dato 13-04-2023 08:30
Slut dato 13-04-2023 16:00
Sidste frist 11-04-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Comwell Hotel Roskilde

Kort over placering