Blue Flower

Nye barselsregler, Vejle

Formål:
Fokus vil være på de særlige regler der gælder på det kommunale område med afsæt i samspillet mellem den nye barselslov og den kommunale barselsaftale (fravær af familiemæssige årsager)

Målgruppe:
Dig som arbejder med personalejura. Chefer og ledere indenfor alle forvaltningsområder. Sagsbehandlere og medarbejdere i HR/Personalefunktioner.

Indhold:

 • Fraværsreglerne før og efter fødsel for begge forældre
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Overdragelse af orlov mellem forældrene
 • Enlige forældre (soloforældre)
 • Beskæftigelseskravet
 • Hvilke frister gælder for varsling af barsel og orlov med de nye regler
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i aftalen om fravær af familiemæssige årsager
 • Overdragelse af orlov til nærtstående og sociale forældre
 • Graviditetsbestemt sygefravær
 • Hvordan tilrettelægger man en barselsplan – også med ferie
 • Afbrydelse af orlov ved sygdom
 • Afskedigelsesbeskyttelse i ligebehandlingsloven
 • Nye regler om omsorgsorlov per 2 august 2022 og fleksible arbejdsordninger.
 • Eventuelt

Underviser:

Juridisk rådgiver Rami Christian Sørensen. Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf.  Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø-og handelsretten og Højesteret.

Tid og sted:
Tirsdag den 16. maj 2023, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 16-05-2023 08:30
Slut dato 16-05-2023 16:00
Sidste frist 12-05-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Kort over placering