Blue Flower

Sundhedsjura og retssikkerhed på voksenområdet, Vejle

Formål:
Sundhedsområdet rummer mange, store udfordringer og juraen er kompliceret. Det kan give problemer og nogle gange offentlig opmærksomhed, og retssikkerheden kan sagtens komme i fokus. Derfor er det vigtigt at have juraen på plads. Blandt andet de vigtige regler i sundhedsloven og serviceloven, som bl.a. skal sikre borgernes retsstilling.

Målgruppe:
Kurset er for alle, som arbejder med sundhed i bred forstand – sagsbehandlere, ledere og sundhedsfagligt personale, der står med det praktiske arbejde.

Indhold:
På kurset undervises blandt andet i:

  • Sundhedsloven - bl.a. vigtigheden af et informeret samtykke, de nye regler om stedfortrædende samtykke, tavshedspligt, aktindsigt og videregivelse/indhentning af oplysninger om en patient
  • serviceloven (lov om social service) - herunder de komplicerede regler om magtanvendelse
  • tvangsbehandlingsloven (lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, fra 2018)
  • psykiatriloven, bl.a. de nye regler om tvangsfiksering
  • autorisationsloven (lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed).

Kurset vil også have fokus på de særlige forhold, der gælder for ansatte i en kommune. Kurset veksler mellem en behandling af stoffet, dialog og cases og er praktisk orienteret med konkrete eksempler fra hverdagen.

Underviser:

 
Finn Kittelmann, cand.jur. underviser på kurset. Han er en praktisk orienteret underviser med omfattende erfaringer fra det offentlige – domstole, politi og ikke mindst som chefjurist i en stor kommune. Han har skrevet bogen "Sundhedsjura for praktikere (Akademisk Forlag 2020)". Bogen udleveres til kursusdeltagerne.

Tid og sted:
Onsdag den 20. september 2023, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 20-09-2023 08:30
Slut dato 20-09-2023 16:00
Sidste frist 19-09-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Kort over placering